Zarządzenie szkolenia

Zarządzenie szkolenia to formalna, oficjalna informacja o terminie przeprowadzenia szkolenia – najczęściej z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy. Może to być zarówno szkolenie okresowe, jak i specjalistyczne, wstępne czy dodatkowe, w zależności od potrzeb zakładu pracy. Zarządzenie szkolenia zawsze jest kierowane do pracowników – czy to przedsiębiorstwa, czy jednostki organizacyjnej (np. urzędu, placówki oświatowej etc.). Opracowanie takiego zarządzenia zleć ekspertom GO BHP.

Dlaczego nie powinieneś pisać zarządzenia szkolenia samodzielnie?

Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze: zajmuje to dużo czasu. Jeśli na co dzień nie zajmujesz się przepisami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, to będzie Ci bardzo trudno stworzyć pismo spełniające wszystkie warunki skuteczności. Może to doprowadzić do sytuacji, w której część pracowników zlekceważy zarządzenie powołując się na jakieś braki w dokumencie.

Poprawne, zgodne z przepisami zarządzenie szkolenia praktycznie zwalnia pracodawcę z obowiązku osobistego poinformowania każdego z podległych mu pracowników o terminie szkolenia BHP. Pracownicy muszą się tylko zapoznać z treścią dokumentu, a następnie – w porozumieniu z bezpośrednimi przełożonymi – zorganizować sobie pracę tak, aby móc wziąć udział w szkoleniu. Wszystko to można określić w samym zarządzeniu, nie doprowadzając tym samym do dezorganizacji pracy zakładu.

Zleć przygotowanie zarządzenia szkolenia specjalistom GO BHP. Oszczędź mnóstwo czasu i zyskaj pewność sprawnego przeprowadzenia szkolenia w wyznaczonym terminie - realizacja także online.