Zarządzenie ryzyko zawodowe

W praktycznie każdej profesji występują określone ryzyka zawodowe. Nie zawsze jednak pracownicy zdają sobie z tego sprawę, w efekcie bagatelizując sygnały świadczące o tym, że np. mogą być narażeni na choroby czy wypadek. Stąd prawo nakłada na pracodawcę obowiązek przekazania pracownikom szczegółowej informacji na temat potencjalnych i realnych zagrożeń. Można to zrobić poprzez zarządzenie o ryzyku zawodowym. Stworzenie takiego dokumentu najlepiej jest powierzyć specjalistom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (realizujemy również online). Wybierz GO BHP!

Jakie informacje powinny się znaleźć w zarządzeniu o ryzyku zawodowym?

Przede wszystkim zarządzenie o ryzyku zawodowym musi szczegółowo informować pracowników o tym, na jakie zagrożenia są narażeni wykonując konkretne czynności na danym stanowisku. Ich zakres jest oczywiście uzależniony od specyfiki profesji – inne zagrożenia są związane z pracą biurową, inne przy produkcji czy w hali magazynowej. Co istotne, jeśli w firmie funkcjonują różne działy, pracodawca musi przygotować osobne zarządzenie o ryzyku zawodowym dla każdego z nich.

Obowiązkiem pracowników jest zapoznanie się z treścią zarządzania, co uświadomi ich, na jakie elementy swojej pracy powinni zwracać szczególną uwagę oraz co zrobić, gdy dostrzegą sygnały świadczące o możliwości np. wystąpienia wypadku czy choroby zawodowej.

Istotne jest także to, że w trybie zarządzenia ryzyka zawodowego powołuje się zakładowy zespół ds. aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Przygotowanie zarządzenia o ryzyku zawodowym jest czasochłonne i kłopotliwe, stąd rozsądnie będzie zlecić to ekspertom. Kup taką usługę w GO BHP i miej pewność dopełnienia obowiązków pracodawcy.