Opracowanie dokumentacji pracowniczej

Rozwój firmy jest nierozerwalnie związany z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować, zwłaszcza w obliczu nieciekawej sytuacji na rynku pracy. Gdy już uda Ci się znaleźć odpowiedniego kandydata i zawrzesz z nim umowę, konieczne będzie opracowanie jego dokumentacji pracowniczej. Jest to podstawowy obowiązek kadrowy spoczywający na pracodawcy. Stworzenie takiej dokumentacji możesz powierzyć ekspertom GO BHP!

Opracowanie dokumentacji pracowniczej: uwaga na błędy i niedopatrzenia!

Mogłoby się wydawać, że opracowanie dokumentacji pracowniczej nie jest szczególnie skomplikowane i czasochłonne. Owszem, o ile wykonuje to osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych. Nie każda firma może sobie natomiast pozwolić na stworzenie takiego etatu. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest outsourcing.

Zlecenie opracowania dokumentacji pracowniczej specjalistom gwarantuje, że owa dokumentacja będzie kompletna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Składają się na nią nie tylko umowy o pracę, ale także różnego rodzaju świadectwa pracownicze, tabele z ewidencją czasu pracy, przydziały, deklaracje etc. Każdy z tych dokumentów jest szczegółowo analizowany podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nie warto więc ryzykować wykrycia drobnego uchybienia, które może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny.

W ramach naszej usługi oferujemy Ci także audyt już istniejącej dokumentacji pracowniczej. Wskażemy błędy, uchybienia, niekompletność dokumentacji i pomożemy w uporządkowaniu spraw kadrowych, które teraz zajmują Ci tak dużo czasu.

Zamów opracowanie dokumentacji pracowniczej online przez ekspertów GO BHP!