Opracowanie instrukcji stanowiskowych

Wiele zagrożeń występujących w zakładach pracy ma uniwersalny charakter. Oznacza to, że mogą ich doświadczyć pracownicy wykonujący najróżniejsze zadania, bez względu na rodzaj specjalizacji. Oczywiste jest także to, że niektóre profesje są znacznie bardziej narażone na ryzyko np. wypadku czy choroby zawodowej. Z tego też powodu niezbędne jest opracowanie instrukcji stanowiskowych, czyli szczegółowej dokumentacji przeznaczonej dla pracowników zajmujących konkretne stanowiska w przedsiębiorstwie. Opracowanie instrukcji stanowiskowych na potrzeby Twojego biznesu możesz zlecić ekspertom GO BHP.

Czemu właściwie służy opracowanie instrukcji stanowiskowych?

Głównym celem stworzenia takiego opracowania jest udostępnienie pracownikom zestawu rozwiązań, dzięki którym mogą uniknąć typowych dla swoich stanowisk zagrożeń. Występują one wszędzie, nie tylko w pracach fizycznych, ale też np. biurowych, administracyjnych, kierowniczych etc. Pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę z ich istnienia, przez co mogą bagatelizować pierwsze symptomy świadczące o tym, że np. może im się przytrafić wypadek czy choroba zawodowa.

Z formalnego punktu widzenia instrukcja stanowiskowa opisuje, jakich zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy trzeba przestrzegać w konkretnej profesji. Przykładowo: w opracowaniu dla magazyniera może się znaleźć informacja o konieczności zakładania obuwia roboczego z antypoślizgową podeszwą, z kolei instrukcja dla pracownicy sekretariatu powinna zawierać sugestię robienia sobie regularnych przerw od pracy przed monitorem komputerowym.

Bezpieczny pracownik, lepsza ochrona majątku firmy

Informacje zawarte w instrukcji stanowiskowej nie muszą być specjalnie odkrywcze, jednak nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że przestrzegając prostych zasad mogą realnie ograniczyć ryzyko wypadku czy choroby. Stąd taką instrukcję należy bezwzględnie przekazać nowozatrudnionym osobom.

Warto również wiedzieć, że rzetelnie opracowana instrukcja stanowiskowa jest świetną inwestycją w bezpieczeństwo ekonomiczne zakładu pracy. Znajdują się w niej bowiem informacje, dzięki którym pracownik uniknie błędów w obsłudze kosztownych maszyn i narzędzi, które mogłyby skutkować awariami.

Już teraz zamów opracowanie instrukcji stanowiskowych w GO BHP - opracowanie także online!