Opracowanie oceny ryzyka zawodowego – czynniki biologiczne

W wielu branżach pracownicy są narażeni na stały lub okazjonalny kontakt z tzw. czynnikami biologicznymi. Są to różnego rodzaju mikroorganizmy, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, zwiększyć ryzyko zachorowania np. na chorobę zawodową czy wręcz stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. Stąd firmy, w których taki scenariusz jest możliwy, są zobligowane do opracowania oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne. Zleć przygotowanie takiej dokumentacji ekspertom GO BHP.

W których branżach wymaga się opracowania oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne?

Stworzenie takiego opracowania jest wymagane w każdym przedsiębiorstwie, którego pracownicy są lub mogą być narażeni na kontakt z czynnikami biologicznymi. W szczególności dotyczy to branży farmaceutycznej, rolniczej, leśnej, komunalnej (gospodarowanie odpadami), ściekowej i wodociągowej oraz przetwórczej (przetwórstwo produktów spożywczych). W każdym z tych sektorów pracownicy mają pośredni lub bezpośredni kontakt z mikroorganizmami, dlatego pracodawca musi wiedzieć, jaka jest skala ponoszonego przez nich ryzyka, jak również musi poznać środki zaradcze.

Najczęściej wykorzystuje się tutaj specjalistyczną odzież roboczą oraz inne elementy ochrony osobistej. Ocena ryzyka zawodowego szczegółowo opisuje tę kwestię, a także wskazuje, jakie inne środki ostrożności należy wdrożyć, aby zagwarantować pracownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Brak oceny ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki biologiczne to poważne wykroczenie, które z pewnością zostanie ujawnione w trakcie kontroli Sanepidu i/lub PIP. Nie ryzykuj i już teraz zleć opracowanie oceny doświadczonym specjalistom GO BHP.