Rejestr wypadków

W Polsce każdego roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy. Część z nich kończy się tragicznie, inne skutkują wielomiesięczną rehabilitacją, utratą sprawności, koniecznością przerwania kariery zawodowej. Wielu przedsiębiorców myśli, że ich ten problem nie dotyczy, tymczasem każda firma, zwłaszcza produkcyjna czy budowlana, musi liczyć się z ryzykiem wypadku w miejscu pracy. Wywołuje to lawinę problemów oraz wymusza na pracodawcy dopełnienie szeregu obowiązków formalnych – w tym opracowanie dokumentacji powypadkowej, której ważnym elementem jest rejestr wypadków. Zespół GO BHP pomoże Ci w jego przygotowaniu - także online.

Czym właściwie jest rejestr wypadków?

Rejestr wypadków to dokument, w którym szczegółowo opisuje się zdarzenia mogące mieć znamiona wypadku przy pracy. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wypadkiem jest każda sytuacja, w której pracownik ulega jakiejkolwiek kontuzji i musi z tego powodu przerwać wykonywanie obowiązków. Nie musi to być np. upadek z wysokości czy zmiażdżenie kończyny. Równie dobrze za wypadek można uznać skaleczenie się.

Każde takie zdarzenie musi zostać odnotowane w rejestrze wypadków. Dostęp do niego mają kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy, a – jeśli skutkiem wypadku jest śmierć pracownika – także organy śledcze. Stąd tak ważne jest, aby dochować maksymalnej staranności w prowadzeniu rejestru.

To nie jest wcale takie proste

Większość pracodawców nie wie, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wpis w rejestrze wypadków. Wynika to z faktu, iż na co dzień nie muszą się tym kłopotać. Gdy jednak dochodzi do groźnego zdarzenia na terenie firmy lub poza nią (w trakcie wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika, ewentualnie w drodze do/z pracy), pojawiają się nerwy i trudno jest opanować emocje, by dokonać rzetelnego wpisu do rejestru. Wówczas przydaje się pomoc specjalistów.

Zespół GO BHP przygotuje dla Twojej firmy rejestr wypadków oraz pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności związanych z udokumentowaniem niebezpiecznego zdarzenia w miejscu pracy. Dzięki naszemu wsparciu unikniesz poważnych problemów będących następstwem kontroli PIP, która standardowo jest wszczynana po zgłoszeniu wypadku przy pracy.