Instrukcje BHP

Instrukcja BHP to podstawowy dokument, z którego treścią musi się zapoznać pracownik podejmujący zatrudnienie w konkretnym zakładzie pracy. Przygotowanie takiej dokumentacji jest czasochłonne, uciążliwe oraz wymaga doskonałej znajomości przepisów. Nie bierz tego sobie na głowę. GO BHP przygotowuje profesjonalne, zgodne z obowiązującym prawem i rzetelne instrukcje BHP dla wszelkich zakładów pracy.

Do czego właściwie są potrzebne instrukcje BHP?

Z instrukcji BHP wynikają wszystkie kluczowe zasady bezpiecznego postępowania na terenie zakładu pracy. Wymienia się w niej również potencjalne i faktyczne zagrożenia, aby w ten sposób uczulić pracowników na swoje bezpieczeństwo. Z punktu widzenia pracodawcy treść instrukcji może być infantylna, ale nie zapominajmy, że zwłaszcza osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową, bardzo często nie mają nawet podstawowej wiedzy z zakresu BHP.

Fachowo przygotowana instrukcja BHP minimalizuje ryzyko:

  • Wypadków w miejscu pracy
  • Nieprawidłowego użytkowania przez pracowników powierzonych im narzędzi i maszyn
  • Problemów natury prawnej i finansowej w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownik, który zna zasady BHP obowiązujące na terenie swojego zakładu pracy, może pracować efektywniej, szybciej, a przy tym bezpieczniej. Jest mniej narażony na kontuzje i choroby zawodowe. Stąd instrukcje BHP powinny być traktowane w kategoriach inwestycji w rozwój biznesu.

Pamiętaj!

Każdy pracownik przed objęciem stanowiska ma obowiązek zapoznania się z treścią zakładowej instrukcji BHP. Pracodawca musi tego dopilnować.

Zleć nam przygotowanie instrukcji BHP zgodnych ze specyfiką Twojego zakładu – tworząc ją weźmiemy pod uwagę takie elementy, jak warunki środowiskowe panujące w firmie, rodzaj stanowisk pracy, a także stopień zaawansowania maszyn i urządzeń obsługiwanych przez pracowników. Dzięki temu otrzymasz szczegółową dokumentację, a nie uniwersalny, nieprzystający do zakładowych warunków zatrudnienia szablon. Usługa realizowana również online.