Podstawowe szkolenie BHP, czyli instruktaż ogólny

Bezpieczne warunki wykonywania swoich obowiązków są świętym prawem każdego pracownika. Odpowiada za to pracodawca, po którego stronie leży m.in. zapewnienie podwładnym szkoleń BHP. Instruktaż ogólny jest podstawowym szkoleniem BHP przeznaczonym dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę w przedsiębiorstwie. Specjaliści GO BHP przeszkolą Twoich pracowników, co zagwarantuje im wysoki poziom bezpieczeństwa, a Tobie brak ryzyka wystąpienia strat materialnych i problemów z Państwową Inspekcją Pracy.

Czym jest instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, jest szkoleniem BHP, podczas którego nowozatrudniony pracownik poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na jego stanowisku, jak również w zakładzie. Takie szkolenie organizuje się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na przydzielonym mu stanowisku. Ma ono formułę instruktażu, a więc łączy w sobie elementy teoretyczne oraz warsztatowe.

W trakcie podstawowego szkolenia BHP pracownik poznaje m.in.:

  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Przepisy BHP zawarte w Kodeksie pracy, układach zbiorowych oraz regulaminach
  • Kluczowe zasady bezpiecznego korzystania z powierzonych urządzeń i maszyn

Ta wiedza jest niezbędna na początkowym etapie pracy, a później będzie jeszcze uzupełniania oraz aktualizowana w ramach okresowych szkoleń BHP.

Nie tylko dla pracowników

Warto wiedzieć, że instruktaż ogólny, czyli podstawowe szkolenie BHP, to również formuła przeznaczona dla studentów, którzy odbywają praktykę zawodową oraz oczywiście dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w zakładzie pracy w ramach praktycznego przyuczenia do zawodu. Obie grupy także muszą przejść podstawowe szkolenie BHP przed dopuszczeniem do stanowiska.

Instruktaż ogólny BHP to często bagatelizowana kwestia, która ma jednak bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracowników, a tym samym komfort psychiczny pracodawcy. Warto więc zadbać, aby szkolenie zostało przeprowadzone nie tylko szybko i zgodnie z przepisami, ale również w sposób klarowny i atrakcyjny dla pracownika. To zapewnia Ci zespół GO BHP. Skontaktuj się z nami lub wygodnie kup usługę szkolenia BHP online!