Rejestr zachorowań na choroby zawodowe

Choroba zawodowa to jedno z najczęściej występujących zagrożeń, na jakie są narażeni niemal wszyscy pracownicy. Takie choroby diagnozuje się zarówno w zawodach fizycznych, jak i umysłowych. Konsekwencją jest czasowy lub trwały brak możliwości wykonywania swoich obowiązków służbowych, co naraża pracodawcę na straty finansowe, a pracownika na pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nierzadko wykluczenie społeczne. Każdy taki przypadek musi zostać odnotowany w dokumentacji firmowej, czemu służy prowadzenie rejestru zachorowań na choroby zawodowe. Opracujemy go dla Twojego przedsiębiorstwa.

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe: bardzo ważna dokumentacja kadrowa

Zdiagnozowanie u pracownika choroby zawodowej jest poważną sprawą i tak też musi ją traktować pracodawca. Przepisy wymagają każdorazowego ewidencjonowania takich przypadków i przechowywania rejestru w dokumentacji kadrowej – może ona zostać skontrolowana przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

W rejestrze nie tylko odnotowuje się przypadki choroby zawodowej, ale także opisuje szczegóły niedyspozycji pracownika. Taki dokument musi spełniać wymogi Kodeksu pracy, a jego przygotowanie przez pracodawcę zajmuje mnóstwo czasu i rodzi poważne ryzyko popełnienia błędów.

Stąd już teraz zleć nam opracowanie rejestru zachorowań na choroby zawodowe. Specjaliści GO BHP zagwarantują Ci rzetelność dokumentacji i jej zgodność z przepisami prawa.