Szkolenia BHP ONLINE

Prowadzimy kompleksowe usługi i szkolenia BHP, w tym szkolenia BHP online:

 • Podstawowe szkolenie BHP, czyli instruktaż ogólny
 • Instrukcje BHP
 • Rejestr wypadków
 • Zarządzenie szkolenia
 • Zarządzenie ryzyko zawodowe
 • Okresowe szkolenie BHP pracodawcy
 • Okresowe szkolenie BHP pracowników
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • Wizyta kontrolna w zakładzie pracy lub jednostce
 • Udział w pracach zespołu powypadkowego
 • Opracowanie tabeli przydziału odzieży
 • Opracowanie dokumentacji pracowniczej
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie operatorów wózków widłowych
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego – czynniki biologiczne
 • Opracowanie programu szkolenia instruktaż stanowiskowy