Opracowanie programu szkolenia instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to – pisząc obrazowo – taki wstęp do objęcia konkretnego stanowiska pracy przez nowozatrudnionego lub przeniesionego pracownika. Mamy tutaj do czynienia z podstawowym szkoleniem, w trakcie którego pracownik poznaje najważniejsze zasady związane z bezpiecznym i higienicznym realizowaniem powierzonych mu zadań w obrębie danej specjalizacji. Przedsiębiorca może przeprowadzić taki instruktaż we własnym zakresie, o ile dysponuje szczegółowym programem szkolenia. Zleć jego opracowanie specjalistom GO BHP i zaoszczędź na szkoleniach w przyszłości!

Do czego przydaje się program szkolenia: instruktaż stanowiskowy?

Dzięki takiemu programowi będziesz w stanie wdrożyć każdego nowego pracownika i przygotować go do objęcia stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Tym samym zyskasz narzędzie, które jest praktycznie niezbędne przy każdorazowym zwiększaniu zatrudnienia w firmie. Program obejmuje wszystkie zagadnienia, z jakimi musi się zapoznać pracownik, aby móc bezpiecznie wykonywać powierzone mu zadania na konkretnym stanowisku.

Program szkolenia: instruktaż stanowiskowy przygotuje dla Ciebie zespół ekspertów z zakresu BHP, dzięki czemu masz pewność, że odnosi się on do aktualnych przepisów. Już teraz zamów takie opracowanie w GO BHP!