Udział w pracach zespołu powypadkowego

Pomimo stosowania się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, inwestowania w szkolenia i dbania o sprawność środków ochrony osobistej, nigdy nie można w 100% wykluczyć ryzyka wypadku w miejscu pracy. Taka sytuacja jest niezwykle kłopotliwa. Pomijając już troskę o zdrowie pracownika, na pracodawcę spada szereg przykrych i czasochłonnych obowiązków, do których należy powołanie zespołu powypadkowego. Powinny się w nim znaleźć osoby, które mają specjalistyczną wiedzę z zakresu BHP i przepisów, co uchroni pracodawcę przed konsekwencjami różnego rodzaju uchybień. Eksperci GO BHP wezmą udział w pracach zespołu powypadkowego, gwarantując Ci pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Co obejmuje udział w pracach zespołu powypadkowego?

Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed członkami zespołu powypadkowego, jest ustalenie okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia. Wymaga to drobiazgowego przyjrzenia się danemu wypadkowi, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy mógł on zostać spowodowany jakimiś uchybieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawsze grozi to poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

Bardzo istotnym elementem pracy zespołu powypadkowego jest stworzenie raportu z wnioskami i zaleceniami, których wdrożenie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Stąd udział ekspertów w pracach zespołu powypadkowego jest niezbędny i stanowi przejaw odpowiedzialności pracodawcy za swój biznes.

Warto wiedzieć, że powołanie zespołu powypadkowego musi nastąpić nie tylko w związku z wypadkiem przy pracy, ale również z każdym innym zdarzeniem, które może mieć znamiona wypadku przy pracy (np. skaleczenie). 

Zlecając nam udział w pracach zespołu powypadkowego znacząco minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w raportowaniu, które mogą skutkować nałożeniem na firmę wysokiej kary finansowej oraz narazić ją na poważne straty wizerunkowe. Eksperci GO BHP są do Twojej dyspozycji.