Okresowe szkolenie BHP pracowników

Bezpieczeństwo jest najważniejsze: dla wielu pracodawców jest to zwykły truizm, ale życie pokazuje, że bagatelizowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla stabilności biznesu. Pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w sposób świadomy, bezpieczny, a tym samym komfortowy, są bardziej efektywni i mniej narażeni na kłopotliwe dla pracodawcy wypadki oraz choroby zawodowe. Stąd zlecając okresowe szkolenie BHP pracowników nie kieruj się wyłącznie ceną, ale przede wszystkim wysoką jakością szkolenia. Tę gwarantuje Ci zespól GO BHP. Skorzystaj z naszej oferty i zadbaj o swoich pracowników, bo to oni są fundamentem Twojej firmy.

Dlaczego okresowe szkolenie BHP pracowników nie powinno być „byle jakie”?

Mogłoby się wydawać, że każde szkolenie okresowe BHP dla pracowników jest dokładnie takie samo. W końcu instruktorzy muszą bazować na informacjach i programie narzucanym przez przepisy polskiego prawa. Zawsze warto sobie jednak zadać pytanie: czy pracownicy mają czegoś się nauczyć, czy może tylko uzyskać „papier”?

Pracodawcy, którzy nie zwracają żadnej uwagi na jakość szkolenia BHP dla pracowników, de facto wyrzucają pieniądze w błoto. Pracownicy są znudzeni sztampowym wykładem, nie skupiają na przekazywanych im informacjach, a więc w ogóle nie uzupełniają swojej wiedzy. Tym samym szkolenie nie przyniesie oczekiwanego efektu – nie zwiększy poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Można to jednak zrobić inaczej. W GO BHP stawiamy na atrakcyjny program szkoleniowy, silny akcent kładziemy na część warsztatową, aby mieć pewność, że uczestnicy po ukończeniu szkolenia zyskali realne umiejętności do tego, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i swoich koleżanek oraz kolegów. Dzięki temu stają się lepszymi, wydajniejszymi i bardziej odpowiedzialnymi pracownikami – takimi, na których zależy każdej firmie.

Pamiętaj!

Profesjonalne, rzetelne szkolenia BHP są inwestycją w kadry oraz w wizerunek pracodawcy. Świadczą o tym, że firma dba o swoich pracowników, stwarza im komfortowe warunki, a to przekłada się na zwiększenie jej atrakcyjności w oczach potencjalnych kandydatów do pracy.

Zleć okresowe szkolenia BHP pracowników zespołowi GO BHP. Szkolenie możemy przeprowadzić również w Twojej firmie, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo czasu i nie zaryzykujesz dezorganizacji planu pracy zakładu.