Wizyta kontrolna w zakładzie pracy lub jednostce

bezpieczeństwem i higieną pracy? Może Ci się wydawać, że tak, ale czy masz absolutną pewność? W tej materii nie ma miejsca na niedomówienia i domysły. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wszelkie uchybienia zostaną wykryte, co może się skończyć nałożeniem na przedsiębiorcę wysokiego mandatu. Sposobem na uniknięcie takich problemów jest wizyta kontrolna w zakładzie pracy lub jednostce. Zleć ją ekspertom GO BHP!

Jak przebiega wizyta kontrolna w zakładzie pracy lub jednostce?

Taką wizytę można, a wręcz warto przeprowadzić zarówno w prywatnym przedsiębiorstwie, jak i urzędzie, placówce oświatowej czy jakimkolwiek innym miejscu, w którym obligatoryjne jest przestrzeganie przepisów BHP. Ma ona na celu zlokalizowane ewentualnych uchybień oraz ewidentnych błędów, które mogłyby nie tylko skutkować karą PIP, ale także narazić pracowników na niebezpieczeństwo.

Podczas wizyty kontrolnej w zakładzie pracy lub jednostce nasi eksperci dokładnie analizują aktualny stan wdrożenia przepisów BHP, szukają wszelkich niedopatrzeń oraz tworzą raport, na podstawie którego przedsiębiorca wprowadzi usprawnienia prowadzące do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz komfortu ich pracy.

Przeprowadzenie wizyty kontrolnej w zakładzie pracy lub jednostce jest szczególnie zalecane przed zapowiedzianą wizytacją (kontrolą) Państwowej Inspekcji Pracy. Przedsiębiorca może się wówczas upewnić, że spełnia wszystkie przepisy lub w porę naprawić uchybienia i tym samym uniknąć kary grzywny czy przedłużenia postępowania.

Już teraz zamów wizytę kontrolną w zakładzie pracy lub jednostce ekspertów GO BHP!