Szkolenie BHP - instruktaż ogólny: komu i do czego jest to potrzebne?

Wszyscy pracodawcy wiedzą (a przynajmniej powinni wiedzieć), że ich obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie pracownikowi komfortowych warunków zatrudnienia i terminowe wypłacanie pensji, ale także zadbanie o jego bezpieczeństwo. Podstawową kwestią przy zatrudnianiu nowego pracownika jest zapewnienie mu szkolenia BHP instruktaż ogólny. Czemu ma to służyć? O czym trzeba pamiętać? Wszystko wyjaśniamy w naszym poradniku.

Czym jest instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny to zupełnie podstawowe szkolenie BHP, które ma przekazać pracownikowi bazową wiedzę na temat bezpiecznych zasad wykonywania obowiązków służbowych.  Często łączy się go z instruktażem stanowiskowym, dodając elementy wiedzy niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań na konkretnym stanowisku.

W trakcie szkolenia pracownik poznaje między innymi:

  • Podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Kodeksu pracy, układów zbiorowych pracy oraz regulaminu pracy obowiązującego w danym przedsiębiorstwie;
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • Specyficzne dla danego zakładu pracy zasady BHP;

Kto musi przejść instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny jest szkoleniem przeznaczonym dla nowozatrudnionych pracowników, ale też studentów odbywających praktyki studenckie w zakładzie pracy oraz dla uczniów szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu.

Ważne!

Pracownik/praktykant musi przejść instruktaż ogólny przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków służbowych.

Fakt odbycia szkolenia musi zostać udokumentowany w specjalnym rejestrze, co pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Pracodawca wydaje również zaświadczenie ukończenia instruktażu ogólnego i przechowuje  je w dokumentacji osobowej danego pracownika.

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Podstawowe szkolenie BHP może zostać przeprowadzone przez pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez samego pracodawcę, ewentualnie przez wyznaczonego przez niego pracownika, który ukończył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo pomocny jest w tym gotowy program szkolenia z instruktażem ogólnym, który możesz zamówić w GO BHP.

Oczywiście przeprowadzenie szkolenia można też zlecić wyspecjalizowanej firmie świadczącej usługę outsourcingu szkoleń BHP.