Czym jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to jedno z podstawowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, którego tematyka jest uszczegółowiona o specyficzne warunki panujące na danym stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktażu jest obligatoryjne dla części pracowników, ale też osób, które nie są na stałe zatrudnione w zakładzie pracy. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego poradnika.

Jaki jest cel przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego?

Nietrudno się domyślić, że – zgodnie z nazwą tego szkolenia BHP – chodzi o wdrożenie pracownika w specyfikę jego nowego miejsca pracy, głównie na niwie bezpieczeństwa. Jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie miała do czynienia np. z obsługą konkretnej maszyny, to dopuszczenie jej do pracy „na sucho” byłoby bardzo ryzykowne. Mogłoby się to skończyć nie tylko wypadkiem, ale też uszkodzeniem cennego majątku firmy.

Podstawowe cele instruktażu stanowiskowego to:

  • Przekazanie pracownikowi wiedzy na temat czynników środowiskowych występujących na danym stanowisku pracy;
  • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem powierzonych obowiązków;
  • Zaznajomienie pracownika z metodami unikania i minimalizowania zagrożeń występujących na powierzonym stanowisku;
  • Przekazanie pracownikowi informacji na temat efektywnego i bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych;

Pisząc najprościej: chodzi o to, aby po takim instruktażu pracownik wiedział, co i jak ma robić, aby zrealizować oczekiwania pracodawcy, jednocześnie nie narażając się na niepotrzebne ryzyko.

Kto musi odbyć instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy jest obligatoryjny tylko dla części pracowników, co wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów. Do tej grupy zaliczamy pracowników zatrudnionych na stanowisku roboczym oraz każdym innym, na którym występuje ryzyko narażenia na działanie szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych czynników.

Ponadto przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest wymagane zawsze wtedy, gdy pracownik – nawet zatrudniony w firmie od wielu lat – jest przenoszony na nowe dla niego stanowisko pracy (wypełniające opisane wyżej kryteria).

Instruktaż stanowiskowy każdorazowo przeprowadza się również przed dopuszczeniem do pracy:

  • Uczniów odbywających praktyki zawodowe w zakładzie pracy;
  • Studentów odbywających praktyki studenckie w zakładzie pracy;

Standardowy instruktaż stanowiskowy powinien trwać minimum 8 godzin roboczych, choć może być znacznie krótszy (2 godziny lekcyjne) w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych.