Częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP

Okresowe szkolenia BHP są narzucane z definicji prawa – oznacza to, że każdy pracodawca, czy tego chce czy nie, musi w ściśle wskazanych terminach zapewnić pracownikowi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązują tutaj konkretne wytyczne, różniące się w zależności od rodzaju stanowiska i tym samym ryzyka podejmowanego przez osobę zatrudnioną. Jak często przeprowadza się okresowe szkolenia BHP? Sprawdź w naszym poradniku.

Kiedy pracownik musi odbyć pierwsze okresowe szkolenie BHP?

Termin  odbycia pierwszego szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniony od tego, jakie stanowisko zajmuje dana osoba. W przypadki pracodawców oraz bezpośrednich przełożonych (kierownicy, brygadziści, managerowie), szkolenie musi zostać przeprowadzone w ciągu najpóźniej 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Więcej czasu mają pozostali, szeregowi pracownicy. W ich przypadku pierwsze szkolenie okresowe musi zostać zaplanowane najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Przykład:

Jan Kowalski zacząć pracę w firmie na stanowisku magazyniera 1 kwietnia 2019 roku. Pracodawca musi go wysłać na szkolenie okresowe najpóźniej do 31 marca 2020 roku. Wcześniej oczywiście Kowalski przejdzie instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Okresowe szkolenia BHP dla osób już zatrudnionych: jak często trzeba je przeprowadzać?

Tutaj również terminy są uzależnione od tego, na jakim stanowisku jest zatrudniony pracownik. Różnice są bardzo duże, co wynika bezpośrednio ze stopnia zagrożenia np. wypadkiem czy chorobą zawodową przy wykonywaniu danej profesji.

Najczęściej, bo raz do roku, okresowe szkolenie BHP musi przejść pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne.

Co trzy lata szkolenie okresowe musi odbyć robotnik – np. budowlany.

Pięcioletnia częstotliwość odbywania okresowych szkoleń BHP dotyczy pozostałych pracowników, poza tymi, którzy są zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych. Oni mają największy „luz”, ponieważ są kierowani na szkolenie zaledwie raz na 6 lat.

Pamiętajmy również, że są to częstotliwości minimalne, wymagane przepisami prawa. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca częściej kierował pracowników na okresowe szkolenia BHP, co jest bardzo dobrą inwestycją w kadry.